Jaarlijks ALDE Party congres in Londen met plenaire sessies, seminaries, persconferentie, recepties, ... voor bijna 1.000 gasten.

  •